Makluman

Sebarang pertanyaan mengenai peperiksaan boleh dikemukakan kepada:

Jabatan Imigresen Malaysia
(Kementerian Dalam Negeri)
Unit Kompetensi
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
No. 15, Tingkat 1 - 7 (Podium)
Persiaran Perdana, Presint 2
No. Tel : 03-88801059
Faks : 03 - 88801092
Email : ainun_norzana@imi.gov.my