Soal Selidik Kajian Outcome MyIMMS Public


 KAJI SELIDIK

KAJIAN PENILAIAN OUTCOME

PELUASAN SKOP KERJA UNTUK KEPERLUAN BARU DI BAWAH KONTRAK MYIMMS DAN PELAKSANAAN SISTEM MYIMMS BAGI SELURUH CAWANGAN JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA

Sebagaimana yang diketahui umum, Jabatan telah melakukan peluasan skop kerja untuk keperluan baru di bawah kontrak MyIMMs dan pelaksanaan Sistem MyIMMs di seluruh cawangan Jabatan Imigresen Malaysia bagi tahun 2012 sehingga 2013.

 

Sehubungan dengan itu, satu kajian untuk mendapat maklumbalas terhadap pelaksanaan berkenaan daripada pelanggan dan pegawai yang bertugas di semua pengguna Sistem MyIMMs sebagai usaha dalam meningkatkan keselamatan dan kawalan keselamatan dari semasa ke semasa. Segala maklumat dan jawapan yang diberikan oleh responden berhubung kajian ini akan dirahsiakan. Maklumat yang diperolehi hanya akan digunakan untuk kajian ini sahaja.

 

Jika terdapat sebarang pertanyaan, tuan/puan bolehlah berhubung terus melalui alamat seperti tersebut di bawah : -

 

Bahagian Perancangan Strategik & Khidmat Korporat

Aras 5, Ibu Pejabat Imigresen Malaysia

W.P PUTRAJAYA.

Tel              : 03 – 8880 1271

Faksimili     : 03 – 8880 1276

Mengandungi 9 dalam soalselidik ini

Peringatan di atas kerahsiaan
Kajian ini adalah tidak bernama.
Rekod jawapan kaji selidik tidak mengandungi apa-apa maklumat yang boleh mengenal pasti diri anda, melainkan jika soalan kaji selidik jelas menanyakannya. Jika anda menggunakan token untuk mencapai kaji selidik ini, sila pastikan token ini tidak disimpan bersama-sama dengan jawapan anda. Ia diuruskan dalam pangkalan data yang berasingan dan hanya akan dikemaskini untuk menunjukkan apa anda lakukan (atau tidak) dalam menyempurnakan kajian ini. Tidak ada cara yang hampir sama token pengenalan dengan maklumbalas kaji selidik.